igdy nie jest za późno na nauke!

 

 

 

 

edukacja 

 ŻŁOBEK UNIVERSUM

v

 

Żłobek językowy Universum

 

Przyjazna domowa atmosfera i codzienna nauka języka angielskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Każdy maluch jest dla nas indywidualnością i w taki sposób go traktujemy. Zachęcamy do samodzielności i różnorodnych aktywności, mając na uwadze indywidualne tempo rozwoju. Uczymy nasze dzieci samodzielnego jedzenia, ubierania się, dbania o higienę. Dzieci uczą się w sposób aktywny, poprzez doświadczanie a my w pracy z maluchami wykorzystujemy pedagogikę Marii Montessori.

    Nie stosujemy kar, nagród, pochwał, unikamy wydawania poleceń, co nie ogranicza samodzielnego myślenia dziecka. 

 

Nasze aktywności:

 

Zabawy dydaktyczne

 

    Zajęcia edukacyjne pozwalają maluszkom w formie zabawy nabywać wiadomości i umiejętności związane z otaczających ich światem.

Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych pozwala na:
- budowanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
- modelowanie systemu wartości, tak, by lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
- poznanie nazw różnorodnych elementów z otoczenia dziecka,
- rozwój ciekawości, aktywności i samodzielności,
- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
- wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku,
- zrozumienie istoty zjawisk atmosferycznych i unikanie zagrożeń,
- rozbudzenie szacunku dla roślin i zwierząt.

 

Edukacja językowa

 

    Nasz żłobek to miejsce, w którym sprawujemy opiekę nad maluszkami oraz rozpoczynamy edukację we wczesnym etapie życia dzieci. Komunikacja odbywa się w języku angielskim i polskim, co ma na celu przygotowanie dzieci do dalszej nauki języka obcego. Kilkumiesięczne dziecko ma doskonałe predyspozycje do przyswajania nowych pojęć oraz idealne warunki do efektywnej nauki języka obcego.

 

Zajęcia plastyczne

 

    Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne techniki plastyczne np. rysowanie, malowanie farbami za pomocą pędzla lub paluszków, lepienie z masy plastycznej, tworzenie wydzieranek z papieru, itp.

Uczestnictwo w zajęciach plastycznych pozwala na:
- rozwijanie dziecięcych talentów,

- rozwój motoryki małej,
- kształcenie i poszerzanie umiejętności artystycznych u dzieci,
- wyrażanie indywidualnej kreatywności,
- rozwój funkcji psychomotorycznych dziecka,
- kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole.

 

Zajęcia muzyczne

 

     Podczas zajęć dzieci mają okazję poznać nowe piosenki i zabawy, grać na instrumentach. W czasie zajęć wykorzystywane są piosenki dla dzieci, fragmenty utworów muzyki relaksacyjnej i odgłosy przyrody.

Uczestnictwo w zajęciach muzycznych zapewnia:

- usprawnienie funkcji percepcyjno–motorycznych,
- rozwijanie twórczego myślenia,
- poprawienie pamięci i koncentracji uwagi,
- osiągnięcie integracji w grupie.

 

Uczestnictwo w zajęciach relaksacyjnych umożliwia:
- zwrócenie uwagi na własne ciało oraz wsłuchanie się w jego rytm,
- nabycie umiejętności wyciszenia się i relaksacji,
- odczuwanie piękna utworów muzycznych i uspokojenie pod wpływem muzyki,
- poprawę samopoczucia dzieci.

 

Zajęcia ruchowe

 

     Zapewniamy naszym maluszkom dużo radości podczas gier i zabaw, a także rozwijamy pozytywny stosunek do samego siebie oraz własnych umiejętności. Celem zajęć jest usprawnienie dużej motoryki, koordynacji wzrokowo–ruchowej, rozwoju psychomotorycznego dziecka. Dzięki tym zajęciom dziecko uczy się współdziałania. Podczas zajęć korzystamy z piłek, woreczków, szarf oraz wszelkich przedmiotów wspomagających motorykę dziecka. Korzystamy również z sali do integracji sensorycznej.

Uczestnictwo w zajęciach ruchowych daje:
- zaspokojenie ciągłej potrzeby ruchu,

- rozwój motoryki dużej,
- rozładowanie nadmiaru energii poprzez twórczą zabawę,
- rozwój psychoruchowy,
- naukę świadomości siebie,
- naukę świadomości innych, który wspomaga relacje międzyludzkie, ułatwia budowanie zaufania
i pozytywnych relacji.

 

Poobiednie spotkania z bajką - bajkoterapia

 

    Czytanie książek może być siłą pobudzającą intelekt i wyobraźnię dziecka. Wpływ czytania oraz wybór odpowiedniej książki (dostosowanej dla wieku dziecka) ma ogromne znaczenie w rozwoju szczególnie emocjonalnym oraz społecznym dziecka. Pozwala kształtować umiejętność skupienia uwagi, wyodrębniać to, co najważniejsze. Różnorodność języka literatury umożliwia dziecku wzbogacenie słownictwa, nabycie umiejętności poprawnego wysławiania się. Dzięki wspólnemu spędzaniu czasu z książką buduje się mocną więź między dorosłym a dzieckiem. Czytanie sprzyja szybszemu samodzielnemu mówieniu, a później pisaniu i czytaniu.

 

Zabawy logopedyczne

 

-gimnastyka buzi i języka – warunkiem prawidłowego wymawiania głosek jest sprawne funkcjonowanie narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego oraz żuchwy.

-Cmokaj, chuchaj, parskaj, dmuchaj czyli ćwiczenia oddechowe – celem tych zajęć jest wydłużenie fazy wydechowej, zwiększenie pojemności płuc, różnicowanie fazy wdechowej i wydechowej, rozruszanie przepony, zapobieganie niepożądanym zjawiskom takim jak arytmia oddechowa, mówienie na wydechu, dostosowanie długości wydechu do czasu trwania odpowiedzi.

 

 

    Żłobek specjalnie dla Państwa wygody otwarty jest już od 6.30, a dzieci mogą przebywać w nim do godz. 17.00.

    O odpowiednio zbilansowaną dietę dla naszych maluchów dba specjalny dziecięcy catering, który każdego dnia przywozi świeże posiłki dla naszych dzieci. Cena 11 zł za dzień.

 

    Opłaty:

 

wpisowe - 600 zł.

czesne - 9600 zł. na rok - możliwość rozłożenia na 12 rat po 800 zł.

do 5 godzin dziennie - 600 zł.

1 godzina - 25zł.

możliwość przyprowadzania np. na jeden lub dwa dni w tygodniu - miesięczna opłata wtedy wynosi 200 zł za każdy jeden dzień.

 

Rekrutacja

 

    Przyjmujemy zapisy dzieci przez cały rok. Liczba miejsc ograniczona.

 

Rekrutacja przebiega w następujących etapach:

 

1. Spotkanie z dyrektorem po wcześniejszym umówieniu telefonicznym tel. 605 04 52 66, 607 21 35 33

2. Wypełnienie przez Rodziców „Karty Zgłoszenia",

3. Wpłata wpisowego (gwarancja przyjęcia dziecka),

4. Podpisanie Umowy o świadczenie usług edukacyjnych na dany rok szkolny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Education © 2019

Znajdź nas na Facebooku