igdy nie jest za późno na nauke!

 

 

 

 

edukacja 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE UNIVERSUM

 

 

 

 

 

 

 

 

Niepubliczne przedszkole językowo - sportowe

z programowaniem

 

Język angielski,niemiecki, hiszpański

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W pracy z dziećmi

 

       Nastawiamy się na kształcenie językowe, rozwój fizyczny oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

        Nasze przedszkole to miejsce przyjazne dzieciom, w którym mogą uczyć się samodzielności oraz współpracy.

         Opieka życzliwej i wyrozumiałej kadry przedszkolnej, kochającej i rozumiejącej dzieci oraz duża różnorodność zajęć w ogólnodostępnej ofercie, pozwalają z każdego naszego przedszkolaka wydobyć jego mocne strony i właściwie wspomóc go w harmonijnym rozwoju emocjonalnym, fizycznym i intelektualnym.

      Zajęcia opierają się na metodach aktywnych, inspirując dzieci do twórczego działania, samodzielności, praktycznego doświadczania i rozwijania własnej kreatywności.

        W pracy wykorzystujemy elementy metod aktywizujących: m.in. pedagogiki Marii Montessori, planu daltońskiego, twórcze metody aktywności ruchowej.

    Nie stosujemy kar, nagród, pochwał, unikamy wydawania poleceń, co nie ogranicza samodzielnego myślenia dziecka.

 

 

 

Zajęcia dydaktyczne

 

Zajęcia wg podstawy programowej, przygotowujące do podjęcia nauki w szkole.

 

Zajęcia językowe

 

Codziennie 30 min. zajęć języka angielskiego.

1 x w tygodniu 30 min. zajęć języka hiszpańskiego/niemieckiego.

 

 

Zajęcia sportowe

 

Gimnastyka ogólnorozwojowa, gimnastyka korekcyjna, gry i zabawy ruchowe z ukierunkowaniem na różne dyscypliny sportowe na sali gimnastycznej, ćwiczenia integracji sensorycznej w sali do ćwiczeń wraz ze sprzętem do SI.

 

Zajęcia IT

 

1 x w tygodniu zajęcia IT na tabletach

codziennie zajęcia z programowania - kodowanie na dywanie.

 

Zajęcia kulinarne

 

Obejmują naukę zdrowego odżywiania oraz przygotowywanie prostych potraw – do dyspozycji profesjonalna kuchnia.

 

Logorytmika

 

Zajęcia te mają na celu wspomaganie rozwoju mowy u dzieci poprzez usprawnianie ruchowe, słuchowe oraz słowne z zastosowaniem elementów muzyki, w tym rytmu jako czynnika porządkującego. Celem zajęć jest integracja grupy, usprawnianie aparatu artykulacyjnego, kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, usprawnianie koordynacji słuchowo-ruchowej oraz wzrokowo-ruchowej.

 

Zajęcia umuzykalniające wg teorii Edwina E.Gordona

 

Kształcenie muzyczne dzieci stymuluje zdolności komunikacyjne. Dzięki zajęciom umuzykalniającym obserwuje się zwiększoną płynność mowy i lepszą dykcję. Ponadto maluchy znacznie łatwiej i na dłuższy czas potrafią koncentrować swoją uwagę, co oczywiście wpływa na ich rozwój intelektualny. Dzieci, które uczęszczały na zajęcia muzyczne wg Teorii E.E.Gordona jeszcze przed pójściem do szkoły posiadają bogaty słownik rytmiczny i melodyczny, jak również potrafią koordynować swoje ciało do pracy z muzyką. Przede wszystkim jednak muzyka, ze względu na jej rozumienie, jest dla nich czystą przyjemnością. Mówi się, że wszystkie dzieci rodzą się z potencjałem umożliwiającym im w przyszłości wykonywanie muzyki lub aktywne uczestniczenie w jej odbiorze.

Warto wiedzieć że:

Podczas zajęć dziecko:

  • Poznaje świat muzyki i dźwięków (słuchając krótkich melodii w różnych skalach).

  • Uczy się rozumieć i tworzyć muzykę ( improwizuje i rytmizuje).

  • Wykształca poczucie rytmu za pomocą gry ( na prostych instrumentach muzycznych).

  • Uczy się harmonijnego i rytmicznego poruszania.

  • Rozwija koordynację oraz zdolność koncentracji uwagi.

  • Ma możliwość obcowania z innymi dziećmi ( rozwój emocjonalny i społeczny).

  • Poprawia się płynność mowy i dykcja.

 

Zajęcia rozwijające

- Sensoplastyczne,

- Mały Odkrywca – gdzie odkrywamy i doświadczamy,

- zajęcia oraz warsztaty z zaproszonymi gośćmi – ciekawymi ludźmi,

- zajęcia wyjazdowe, w plenerze,

 - comiesięczne atrakcje zawarte w przedszkolnym kalendarium.

 

Poobiednie spotkania z bajką

 

Codzienne czytanie książek może być siłą pobudzającą intelekt i wyobraźnię dziecka. Wpływ czytania oraz wybór odpowiedniej książki (dostosowanej dla wieku dziecka) ma ogromne znaczenie w rozwoju szczególnie emocjonalnym oraz społecznym dziecka. Pozwala kształtować umiejętność skupienia uwagi, wyodrębniać to, co najważniejsze. Różnorodność języka literatury umożliwia dziecku wzbogacenie słownictwa, nabycie umiejętności poprawnego wysławiania się. Dzięki wspólnemu spędzaniu czasu z książką buduje się mocną więź między dorosłym a dzieckiem. Czytanie sprzyja szybszemu samodzielnemu mówieniu, a później pisaniu i czytaniu.

 

Wyżywienie

W naszym przedszkolu dbamy o to, by posiłki były dopasowane do potrzeb dzieci - jadłospis dla najmłodszych i indywidualne diety dla alergików komponuje doświadczony dietetyk. Współpracujemy ze sprawdzonym cateringiem, który zapewnia najwyższy standard posiłków. Cena 11 zł za dzień.

 

KONTYNUACJA NAUKI W NASZEJ SZKOLE

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Universum jest kontynuacją edukacji naszych przedszkolaków - zobacz zakładkę - szkoła.

 

 

Przedszkole Universum od września 2019 r. będzie mieściło się przy ul. Ks. Kordeckiego 20 na terenie UTP, dysponujemy dużą salą gimnastyczną, osobną salą do rytmiki oraz ćwiczeń i terapii integracji sensorycznej oraz zewnętrznym placem zabaw.

 

Rekrutacja

 

Przyjęcie dziecka do Niepublicznego Przedszkola Universum, jest możliwe przez cały rok szkolny

i przebiega w następujących etapach:

1. Spotkanie z Dyrekcją Przedszkola.

2. Wypełnienie przez Rodziców „Karty Zgłoszenia".

3. Wpłata wpisowego (gwarancja przyjęcia dziecka).

4. Podpisanie Umowy o świadczenie usług edukacyjnych na dany rok szkolny.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą przedszkola podczas spotkania z Dyrekcją

- po telefonicznym uzgodnieniu terminu -605 04 52 66 lub 607 21 35 33.

 

Chcesz zobaczyć, czy Twoje dziecko poczuje się u nas dobrze?

Wszystko jest możliwe, zapraszamy na dzień próbny do naszego przedszkola.

Koszt 50 zł.

 

Opłaty na rok szkolny 2019/2020

 

wpisowe - 500 zł.

czesne - 6000 zł. na rok, możliwość zapłaty jednorazowo lub rozłożenie na 12 rat po 500 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Education © 2019

Znajdź nas na Facebooku